นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน 2 คน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ซึ่งได้แก่ 1. นางสาวสลิยา อินทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /183 ศึกษาต่อสาขา Japanese Language and J...

นิสิต มศว คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด Viral Video Contest eCommerce week Viral Contest

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี ทีม ชนะทุกประกวด ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular vote ในการประกวด Viral Video Contest "eCommerce week Viral Contest" ภายใต้แนวคิด e-Commerce in the Park, Share, Challenge & Shop รวมพลัง Young T...

นิสิต คณะวิทยาศาตร์ มศว รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยศรัีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรฉัตร สุขเสงี่ยมกุล และ นางสาวกัญจน์รัตน์ เต็มสงสัย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับที่มีคุณภ...

รับสมัครนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศแคนาดา
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Miss Thai-Indian Fun Fair 2019 ภายใต้งาน Thai Indian Fun Fair ครั้งที่ 5
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่)
 
 
16 กุมภาพันธ์ 2562   15:00 - 22:00
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Miss Thai-Indian Fun Fair 2019 ภายใต้งาน Thai ...
18 กุมภาพันธ์ 2562   07:00 - 09:00
ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา...
18 กุมภาพันธ์ 2562   12:45 - 14:00
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบ...
23 กุมภาพันธ์ 2562   08:30 - 16:30
...
24 กุมภาพันธ์ 2562   08:30 - 16:30
...