น.ส.ธัญชนก ดิษฐ์จนพงศ์พร ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษานิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญชนก ดิษฐ์จนพงศ์พร นิสิตเอกภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษานิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ยอดเยี่ยม ประจำปี 2019 จาก Korean Education Center สถา...

นิสิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เข้ารับพระราชทานรางวัล เข็มวันอานันทมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยพร คงแจ่ม นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นักแสดงจากละครเรื่องเทพธิดาขนนก ช่อง 8 และศิลปินจากค่ายอาร์สยาม เข้ารับพระราชทานรางวัล เข็มวันอานันทมห...

นิสิต คณะกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Hacking Health Prachinburi Hackathon 2019

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้แก่ นายสันติรุจ ไชยหิรัญการ น.ส.สุดารัตน์ แซ่เตียว น.ส.อรยา ฉั่วเจริญ และ น.ส.สวรรณยา ลิ่มสุวรรณ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ "Hacking Heal...

ประกาศข่าวการสอบ SWU-SET เพื่อยื่นงดเว้นการเรียนวิชา SWU121 - SWU122 (วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป) ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 25 ปี
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักคอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 องครักษ์
 
 
30 กรกฎาคม 2562   08:30 - 16:30
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562...
4 สิงหาคม 2562   11:30 - 19:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...
5 สิงหาคม 2562   06:00 - 20:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...
6 สิงหาคม 2562   06:00 - 22:45
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...
7 สิงหาคม 2562   06:00 - 15:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาว...