ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับมอบเงินจากกิจกรรมวิ่งการกุศลยิ่งให้ ยิ่งได้ Charity Run 2018

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับมอบเงินจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) จากคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และทีมผู้บริห...

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากคุณพจนา บุญมา ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั...

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการ อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้กับบุคลากร เพื่อหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น แก่นิสิตหรือบุคลากร จะได้ช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ท...

ขอความอนุเคราะห์แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"แฟนซีปีใหม่ 2018 SWU Around The World Night Parth"
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรงานปีใหม่
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
18 ธันวาคม 2561   07:05 - 09:30
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่...
18 ธันวาคม 2561   17:30 - 20:30
...
20 ธันวาคม 2561   09:00 - 16:30
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วัน...