นักศึกษาเวียดนามจากโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม มศว ทัศนศึกษาเมืองโบราณ

รศ.ผกาศรี เย็นบุตร ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร ผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล พานักศึกษาชาวเวียดนาม 40 คนไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ การไปทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาชาวเวียดนาม พ.ศ. 2561 ซึ่งไ...

ชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ด ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยและครุภัณฑ์การแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์ และคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้ให้การต้อนรับชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ด ที่มาบริจาคซื้อเตียงผู้ป่วยและครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นเงินจ...

ECON มศว ร่วมกับ ธ.เกียรตินาคิน ให้ความรู้ เงินทองต้องวางแผน

คณะเศรษฐศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นความสำคัญในการบริหารวางแผนด้านการเงินสำหรับชีวิตในอนาคตหรือวัยหลัง...

ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ
 
 
26 กรกฎาคม 2561   07:00 - 15:30
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร...
1 สิงหาคม 2561   08:00 - 18:00
คณะพลศึกษางดให้บริการ วันที่ 1-3 ส.ค.61...
7 สิงหาคม 2561   11:30 - 19:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ป...
8 สิงหาคม 2561   07:00 - 20:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ป...
9 สิงหาคม 2561   08:00 - 22:45
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ป...