ศูนย์การแพทย์ฯ มศว จัดโครงการจิตอาสา ถุงคราฟรักษ์โลก

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล หัวหน้างานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการจิตอาสา ถุงคราฟรักษ์โลก (ครั้งที่ 2) รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก รับยากลับบ้าน มอบถุงกระดาษ จำนวน 500 ใบ ให้กับ...

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % จำนวน 176,000 เส้น จากบริษัท ทานตะวันอุตาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อใช้...

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มศว เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชานาถ เจริญเมืองมูล ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561 จาก พระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีณ มู...

การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
19 พฤศจิกายน 2561 วันสุดท้ายการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ขอเชิญชม SWU Violin Festival 2018 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 
 
17 พฤศจิกายน 2561   06:00 - 13:00
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...
21 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับควา...
22 พฤศจิกายน 2561   16:00 - 22:00
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ...
26 พฤศจิกายน 2561   09:00 - 17:00
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล...