โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จัดการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก โดยคณะอาจารย์และนักเรียนชมรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตวิถีสู่ชุมชน ซึ่งได้ร...

โครงการปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำทีมโดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว จัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสา ปณ...

นิสิต มศว เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มศว ที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้กว่า 1016 รางวัล นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ - นางสาวอรวรรณ ขุนทอง นิส...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐินี ฐานะจาโร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Effects of Country of Manufact
เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนกิจการหอพักนิสิต
16 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2563
8 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ปิดบริการชั่วคราว 4-6 พย. 63
เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
28 ตุลาคม 2563   08:30 - 11:30
งานสัมมนา"Moving forward with business model ปรับตัวอย่างไร พ้นภัยโควิ...
4 พฤศจิกายน 2563   ทั้งวัน
หัวข้อ: วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประสิทธิภาพการกีฬาและการออกกำลังกายพลศึ...