ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบPose-Climate Plus

ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบ Pose-Climate Plus ขนาด 4 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน จากบริษัทโพสเฮลท์ แคร์ จำกัด ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 25...

อธิการบดี มศว รับมอบหน้ากากอนามัย

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย ชนิด N95 จำนวน 500 ชิ้น จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย ณ มหา...

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบบริจาคเงิน face shield

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ face shield จำนวน 100 ชิ้น จากบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศู...

กองทุนอาเซียน - ตุรกี
ชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ประกาศจากส่วนพัฒนาสภาพกายภาพ เปิด-ปิดประตู
ขอแจ้งกำหนดการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่)
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563
ประกาศจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี
MITR ACADEMY ขออาสา ชวนพูด ชวนคุย