ชมรมคอร์ฟบอล มศว ครองแชมป์สมัยที่สอง จากการแข่งขันคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับทีม SWU (ชมรมคอร์ฟบอล มศว) ที่สามารถป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่สอง จากการแข่งขันคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ ในประเภทรุ่น OPEN โดยชนะทีมโร...

นางสาวศุภรดา ตั้งชีววิทยาพงษ์ ชนะเลิศ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ตัวแทนภาคกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภรดา ตั้งชีววิทยาพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ตัวแทนภาคกลาง เพื่อเป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมกับการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรม คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข เพื่อการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดโครงการอบรม คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข เพื่อการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร เพื่อพัฒนานิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ให้มีสมรรถนะในปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเอื้ออาทร ส่งเสริมให้น...

ร้านครุยสุกัญญาเปิดให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 วันที่ 9 - 29 กันยายน 62 ยกเว้นวันที่ 12 กันยายน 62 หยุดบริการ 1 วัน
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
The 160th AUN Quality Assessment at Program Level
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาค 1/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562
คลินิกสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต
ทุุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
 
 
19 กันยายน 2562   18:30
คณะพลศึกษาจัดงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2562...
25 กันยายน 2562   08:30 - 13:00
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562...
26 ตุลาคม 2562   08:00
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562...