ขอแสดงความยินดีกับนานยพฤฒิชัย รวยฟูพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายพฤฒิชัย รวยฟูพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่เข้าชิงรางวัล Best Newcomer Actor จากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Nobody's Happy If I'm No ในเวทีระดั...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสชนก อุตรวณิช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสชนก อุตรวณิช รองชนะเลิศอันดับที่ 1 SWU Ambassador 2023 นิสิตชั้นปีที่1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน5 คน ของ ตัวแทนภาคกลาง...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอธิชา ภิญโญจิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอธิชา ภิญโญจิต นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จากงาน Gen Will Survive หนุน Gen ใหม่ อยู่รอดด้วยทักษะความรู้...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5) สู่ลมหายใจ"
25 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2566
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption รายวิชา SWU193 / SWU194 ภาคเรียนที่ 1 /2566
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2566