โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29 โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมกล...

มศว เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ​

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ​ ตามคำเชิญของ​ Hollins​ University, Virginia​ Tech, Juniata​ Co...

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการบริการวิชาการความรู้โรคพาร์กินสันเพื่อประชาชน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการบริการวิชาการความรู้โรคพาร์กินสันเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 สนุก เฮฮา ประสาพาร์กินสัน ตอน ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ออกกำลังกายสู้พาร์กินสัน โดยมี นายสามารถ วงษ์ปาน สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ...

AI RESEARCH EXPO 2019
ขอเชิญฟังดนตรีสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
22 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 5 : SCI Fair Senior Project Presentation
THE SCHOOL OF FASHION มอบทุนการศึกษาพิเศษ 13 ทุน
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562
4+BAs National Conference 2019
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
 
 
19 เมษายน 2562   16:15 - 17:15
ชวนฟัง ดนตรีสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต โดยสาขาวิขาดุริยางคศาสตร์สาก...
22 เมษายน 2562   ทั้งวัน
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562 ...
22 เมษายน 2562   09:00 - 16:30
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 5 : SCI Fair Senior Project Presentat...
23 เมษายน 2562   08:30 - 16:30
กิจกรรม การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ "Writing SAR Workshops"...
30 เมษายน 2562   08:00 - 16:30
โครงการเสวนา Thailand Transformation: Human Resource Development thr...