Memento Melody ท่วงทำนองที่ระลึก

ขอแสดงความยินดีกับ Memento Melody ท่วงทำนองที่ระลึก ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ THESIS ภาพยนตร์สั้น ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Nominee จากภาพยนตร์สั้นนักเรียน/นักศึกษาทั่วโลก จากงาน Student World Impact Fi...

ขอแสดงความยินดีกับนายณพลเชษฐ์ เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายณพลเชษฐ์ เจริญรัตน์ ศิษย์เก่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับรางวัล รองกุลบุตรกาชาดประจำปี 2565 เยาวชนต้นแบบสานต่อพันธกิจสภากาชาดไทย การคัดสรรกุลบุตรและก...

ขอแสดงความยินดีกับนายพีรณัฐ ฟักทองอยู่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายพีรณัฐ ฟักทองอยู่ นิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง (อันดับที่ 3) จากการแข่งขันเวคบอร์ด-เวคสเก็ต ชิงแชมป์โ...

ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2566
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2566
รับสมัครการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2566
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET scholarships for the academic year 2023