พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Haute École de Joaillerie École Provençale de Joaillerie ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย ...

มศว นมร และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมแถลงข่าวการผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร) และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ได้เข้าร่วมการแถลงข่าว การร่วมมือผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที (ชุดตรวจสำหรับค้นหายีนเชื้อไวรัส SAR-CoV2...

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ บุบผานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยร...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
ประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 แบบออนไลน์ หัวข้อ สมุนไพรต้าน COVID-19 ได้จริงหรือ?
ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564