คณะพยาบาลศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรม คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข เพื่อการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดโครงการอบรม คุณธรรมนำใจ จริยธรรมนำสุข เพื่อการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร เพื่อพัฒนานิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ให้มีสมรรถนะในปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเอื้ออาทร ส่งเสริมให้น...

นางสาวมณีวรรณ​ แสนบรรพตวิไล​ รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​2 การแข่งขัน​ภาษาจีน​เพชรยอด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีวรรณ​ แสนบรรพตวิไล​ นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกภาษาจีน​ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​2​ (เหรียญ​ทอง​แดง)​ ในการแข่งขัน​ภาษาจีน​...

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านท่าน รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย...

ร้านครุยสุกัญญาเปิดให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 วันที่ 9 - 29 กันยายน 62 ยกเว้นวันที่ 12 กันยายน 62 หยุดบริการ 1 วัน
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
The 160th AUN Quality Assessment at Program Level
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาค 1/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562
คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต
ทุุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
 
 
17 กันยายน 2562   09:00
The 160th AUN Quality Assessment at Program Level 17-19 September, 20...
19 กันยายน 2562   18:30
คณะพลศึกษาจัดงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2562...
25 กันยายน 2562   08:30 - 13:00
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562...
26 ตุลาคม 2562   08:00
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562...