มศว MOU สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสนับสนุนการประชุมของสกอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบาย Green University เพิ่...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ นักเรียนชั้นม.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) นักกีฬากอล์ฟ ตัวแทนประเทศไทย ที่ลงแข่งขันกอล์ฟทีมชาติสตรีสมัครเล่นแห่งเอเซีย-แปซิฟิค ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ...

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการสัมมนา แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

ส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2561
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, Management and Technology
โครงการเยาวชนในเอเชียอาคเนย์
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน ภาคฤดูร้อน (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา)
 
 
2 มิถุนายน 2561   09:00 - 16:00
โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)...
2 มิถุนายน 2561   10:30 - 14:30
งาน Science SWU Reunion 2018 ..."อุ่นไอรัก น้องพี่วิทยา"...
3 มิถุนายน 2561   09:00 - 16:00
โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...