ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี 2 รายการดังนี้ 1.MICROPORE 1.25 CM (0.5) x 910 cm (24pcs/box) จำนวน 3,168 กล่องๆ ละ 102.44 รวมเป็นเงิน 324,529.92 บาท 2. MICROPORE 2.50 CM (1) x910 cm (12 pcs/box) จ...

ศูนย์การแพทย์ฯ มศว จัดโครงการจิตอาสา ถุงคราฟรักษ์โลก

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล หัวหน้างานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการจิตอาสา ถุงคราฟรักษ์โลก (ครั้งที่ 2) รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก รับยากลับบ้าน มอบถุงกระดาษ จำนวน 500 ใบ ให้กับ...

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % จำนวน 176,000 เส้น จากบริษัท ทานตะวันอุตาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อใช้...

การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ขอเชิญชม SWU Violin Festival 2018 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...
21 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับควา...
22 พฤศจิกายน 2561   16:00 - 22:00
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ...
26 พฤศจิกายน 2561   09:00 - 17:00
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล...
28 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
งาน SWU Violin Festival 2018...