คณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับ Assoc.Prof.Vincent Wilson จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร? (มศว) พร้อมด้วยนายแพทย์อมรินทร์ นาควิเชียร ร่วมต้อนรับ Assoc.Prof.Vincent Wilson จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ที่เดินทางเข้าพบปะหารือกับคณาจารย์และนิสิตแพท...

ขอแสดงความยินดีกับสิตเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายอามัน สามะ , นายเดชาวุฒิ อินเทพ และ นางสาวสุนันทนา บุบผาดา นิสิตเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด สื่อ epub ระดับประเทศครั้งที่ 3 ระดับประถมศึกษา ...

นิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลประกวดหนังสั้น ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Squarepix Studio นิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จากผลงาน 24 Store จากการประกวดหนังสั้น ความรู้สร้างคน พลังงานสร้าง...

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
20 ธันวาคม 2561   09:00 - 16:30
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วัน...