ชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ด ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยและครุภัณฑ์การแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์ และคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้ให้การต้อนรับชมรมครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ด ที่มาบริจาคซื้อเตียงผู้ป่วยและครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นเงินจ...

ECON มศว ร่วมกับ ธ.เกียรตินาคิน ให้ความรู้ เงินทองต้องวางแผน

คณะเศรษฐศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นความสำคัญในการบริหารวางแผนด้านการเงินสำหรับชีวิตในอนาคตหรือวัยหลัง...

สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงิน 40,400,000 บาท สนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และคณะ ได้รับมอบเงินจำนวน 40,400,000 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากนางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มอบเงิน...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3
 
 
26 กรกฎาคม 2561   07:00 - 15:30
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร...
1 สิงหาคม 2561   08:00 - 18:00
คณะพลศึกษางดให้บริการ วันที่ 1-3 ส.ค.61...
7 สิงหาคม 2561   11:30 - 19:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ป...
8 สิงหาคม 2561   07:00 - 20:00
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ป...
9 สิงหาคม 2561   08:00 - 22:45
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ป...