นิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ คว้าเหรียญทองแดง จากการเเข่งขันกีฬาปีนหน้าผา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ชั้นปีที่ 2 นางสาวฐิดาภรณ์ กลิ่นดอกแก้ว ได้เหรียญทองแดง จากการเเข่งขันกีฬาปีนหน้าผา หญิงเดี่ยว มือใหม่ และ นางสาวภัควลัญชญ์ สหวงศ์เจริญและนางสาวฐิดาภรณ์ กลิ่นดอกแก้ว ได...

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายธิธ์ติวุฒิ มวลกิจนิตยชัย นิสิตคณะพลศึกษา นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ นายวงศพัทธ์ สุกัมลจันทร์ นิสิตคณะพลศึกษา นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่...

เหรียญทองและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันลีลาศประเภท Standard class E single dance Viennese waltz

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิดา ทองเพ็ญ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่4 คณะพลศึกษา ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันลีลาศประเภท Standard class E single dance Viennese waltz และรางวัลเหรียญเงิน...

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ประจำปี2563
ทุนการศึกษา China Scholarship Council ประจำปี 2563/2564
ทุน SEED ประจำปี 2020-2021
ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship ประจำปีการศึกษา 2564
มศว เป็นเจ้าภาพจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
ขอเชิญชวนร่วมงาน SWU JOB FAIR 2020
ขอเรียนเชิญบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563
 
 
4 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)...
5 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)...
6 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)...
11 กุมภาพันธ์ 2563   13:00 - 16:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...
13 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...