มศว ลงนามสนับสนุน Talent Mobility

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ร่วมลงนามกับเลขาคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบา

คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดบริการวิชาการสู่ชุมชน

อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวัฒนธร

เปิดใจ ทีมนิสิต มศว เข้ารอบปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต 5 คณะ สู้เพื่อ คนกับควาย

5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรายการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโครงการ "คนเลี้ยงควาย ควายเลี้ยงคน" ช่อง NOW 26 The nation ถึง

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2558 วิชา SWU121 และ SWU123
ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำ ๑๖ ธันวาคมศกนี้ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิดกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียน2/2558
ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร
ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยความรักและอาลัยแด่ รศ. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2558
 
 
27 พฤศจิกายน 2558   09:00
SWU OPEN HOUSE 2015...
28 พฤศจิกายน 2558   09:00
SWU OPEN HOUSE 2015...
3 ธันวาคม 2558   08:30 - 10:00
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช...
16 ธันวาคม 2558   ทั้งวัน
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนคริน...