มศว ชู พันธกิจรับใช้สังคม ยก กุ้งก้ามแดง เป็น กิจการเพื่อสังคม เข้มแข็งของสระแก้ว

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนและคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ บริษัท สยามเกษตรอินทรีย์ จำกัด บริษัทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนให้เกิด

67 ปี มศว มหาวิทยาลัยที่มี ต้นทุน วิชาการ คนดี ความดี สู่การรับใช้สังคม

ทุกวันที่ 28 เมษายนของทุกปี ชาว มศว จะมีวันสำคัญร่วมกันคือ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พูดง่ายๆ ก็คือวันเกิดของมหาวิทยาลัยนั่นเอง 28 เมษายน 2559 นี้ มศว มีอายุ 67 ปีโดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีทำบุญ

ชม พระบรมสารีริกธาตุ 80 พระอรหันตธาตุ จากศรัทธาสู่

หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะสะสม ของรัก ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือของไทยโดย มหาวิทยาล

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
แจ้งตารางคุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2559
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2558
รับสมัครนิสิตอยู่หอพักภาคฤดูร้อน 3/2558
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
 
 
13 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา...
14 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59...
16 มิถุนายน 2559   08:00
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fi...
17 มิถุนายน 2559   08:00
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fi...
23 มิถุนายน 2559   08:00 - 17:00
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่...