มศว ร่วมลงนามภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิ

คณะมนุษยศาสตร์ มศว สอบคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่กรุงลอนดอน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สอบคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จำนวน24 คน เ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

ของแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เป็นครั้งที่ 3 ปีพุทธศักราช 2558 (ครั้งที่ 1 ปีพุทธศักราช 2548 ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2553) ด้า

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2558 แจ้งปิดทำการชั่วคราวกองบริการการศึกษา มศว องครักษ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
 
 
29 พฤษภาคม 2558   16:00 - 21:00
วันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557...
2 มิถุนายน 2558   ทั้งวัน
สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา...
2 มิถุนายน 2558   ทั้งวัน
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา...
2 มิถุนายน 2558   08:00 - 16:20
โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557...
3 กรกฎาคม 2558   08:30 - 16:30
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5...