บัณฑิตวิทยาลัย มศว จัดโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีการบรรยายเรื่อง

บูธนิทรรศการ มศว คว้ารางวัลระดับ Gold Award ปีที่ 2

เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ เเละนำความภาคภูมิใจ มาสู่ชาว มศว อีกครั้ง กับผลรางวัล ระดับ Gold Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพร้อมโลห์รางวัลในงาน Thailand Research Expo 2015 สถาบันยุทธศาสาตร์ทางปัญญาเเละวิ

หลักสูตร อัญมณีฯ มศว ยก เครื่องประดับยาถมดำปราศจากตะกั่ว เชื่อมชุนชน ก้าวไกลเพื่อส่งออก

หลายคนโดยเฉพาะคนในวงการเครื่องถมคงทราบดีว่ากระบวนการทำเครื่องถมไทยผสมสารตะกั่วเพื่อให้ได้มาซึ่งยาถมที่มีความเงางาม มีคุณสมบัติการไหลที่ดี วันนี้ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558
27 พฤศจิกายน 2558 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด (ค่าปรับวันละ30บาท)
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอเชิญบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี
การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต กรณีประสบอุบัติเหตุ
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
 
 
3 กันยายน 2558   06:00 - 15:00
คณะพลศึกษาจัดโครงการแห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษ...
11 กันยายน 2558   09:00 - 13:00
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี...
14 กันยายน 2558   14:00 - 16:30
โครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ...
21 กันยายน 2558   18:00 - 22:00
คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558...