67 ปี มศว มหาวิทยาลัยที่มี ต้นทุน วิชาการ คนดี ความดี สู่การรับใช้สังคม

ทุกวันที่ 28 เมษายนของทุกปี ชาว มศว จะมีวันสำคัญร่วมกันคือ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พูดง่ายๆ ก็คือวันเกิดของมหาวิทยาลัยนั่นเอง 28 เมษายน 2559 นี้ มศว มีอายุ 67 ปีโดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีทำบุญ

ชม พระบรมสารีริกธาตุ 80 พระอรหันตธาตุ จากศรัทธาสู่

หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะสะสม ของรัก ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือของไทยโดย มหาวิทยาล

คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดโครงการ มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ "มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย" โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที

ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2558
รับสมัครนิสิตอยู่หอพักภาคฤดูร้อน 3/2558
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
 
 
3 พฤษภาคม 2559   08:30 - 16:30
บรรยายหัวข้อ Update Trend in food Science and nutrition, polymer mater...
4 พฤษภาคม 2559   08:30 - 16:30
การแสดงนิทรรศการ เสนอผลงานโปสเตอร์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ประกวดโปสเตอร์...
13 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา...
14 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59...
16 มิถุนายน 2559   08:00
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fi...