ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ ผศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ และอ.ภัทรสุดา ไชยสุภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา 200,000 บาท จาก ชมรมกอล์ฟวิศวกรรมศาสตร์ มศว

รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 200,000 บาท จากชมรมกอล์ฟวิศวกรร

มศว มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม เปิดพื้นที่จัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติจากจังหวัดนครนายก ในการเป็นพื้นที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศร

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 2 (21 มกราคม 2561) ขอให้นิสิตอ่านประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 1 (20 มกราคม 2561)
ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560 ทาง Internet
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
กำหนดการสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารฯ ภายในศูนย์อาหารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร