ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่เข้าร่วมโครงการ GPSC Young Social Innovator 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรในนามทีม 18I : Friends Unite ที่ประ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับทีมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชายโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ S.D.SUPER CUP 2022 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1 ...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรคณัตม์ ปัทมชัยยันต์​

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีเด็กชายจักรคณัตม์ ปัทมชัยยันต์​ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่​ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว UTR Level 3​ การแข่งขันเทนนิส AR-Solinco Match Play 2023 Circuit1 ณ สนามเทนน...

เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
โครงการบริการวิชาการด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET scholarships for the academic year 2023