งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์ฯ มศว จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ (การช่วยผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลอาคารสูง) หลักสูตรที่ 2 ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT : Emergency Response Team) ซึ่ง...

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน 2 คน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ซึ่งได้แก่ 1. นางสาวสลิยา อินทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /183 ศึกษาต่อสาขา Japanese Language and J...

นิสิต มศว คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด Viral Video Contest eCommerce week Viral Contest

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี ทีม ชนะทุกประกวด ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular vote ในการประกวด Viral Video Contest "eCommerce week Viral Contest" ภายใต้แนวคิด e-Commerce in the Park, Share, Challenge & Shop รวมพลัง Young T...

โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62
ขอเชิญร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8
รับสมัครนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38
ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศแคนาดา
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่)
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
21 กุมภาพันธ์ 2562   09:00 - 16:00
แรงบันดาลใจผ้าไทยสู่สากล...
23 กุมภาพันธ์ 2562   08:30 - 16:30
...
24 กุมภาพันธ์ 2562   08:30 - 16:30
...
2 มีนาคม 2562   08:30 - 15:30
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจาร...
28 มีนาคม 2562   08:30 - 16:30
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62...