SWU Home
Fields of Study and Degree Programs
 

专业

学士

研究生

硕士

博士

会计

*

 

 

 

表演和导演

*

 

 

*

成人教育

 

 

*

 

美洲研究

 

*

 

 

应用行为科学

 

 

*

*

艺术教育

*

 

*

 

生物化学

 

 

*

 

生物

*

 

*

 

商业会计

*

 

 

 

工商管理-执行硕士

 

 

*

 

商业教育

*

 

*

 

商务英语

 

 

*

 

商业营销

*

 

 

 

制陶术

*

 

 

 

化学工程

*

 

*

 

化学

*

 

*

 

儿童文学

*

 

 

 

中文

*

 

 

 

土木工程

*

 

 

 

古典音乐

*

 

 

 

通讯设计

*

 

 

 

社区发展

*

 

 

 

计算机科学

*

 

 

 

现代音乐

*

 

 

 

心理辅导

 

 

 

*

课程研究与发展

 

 

 

*

舞蹈

*

 

 

 

牙科助理

 

*

 

 

牙科学

 

 

 

*

发展教育学

 

 

 

*

发展心理学

 

 

*

 

幼儿教育

 

 

 

*

经济学

*

 

 

 

教育经济学

 

 

*

 

生态旅游规划与酒店管理

*

 

*

*

教育管理

 

 

*

*

教育统计

 

 

*

 

教育技术

*

 

*

*

教育测试和测量

 

 

 

*

教育测试

 

 

*

 

教育语言学

 

 

*

 

教育心理学y

 

 

*

 

电气工程

*

 

 

 

小学教育

*

 

*

 

英语

*

 

*

*

英语教育学

*

 

 

 

环境科学

 

 

*

 

民族音乐学

 

 

*

 

实验心理学

 

 

*

 

服装设计

*

 

 

 

银行金融学

*

 

 

 

食品科学和营养学

*

 

 

 

法语

*

 

 

 

地理学

*

 

*

 

引导学

*

 

 

 

引导学和心理辅导学

 

 

*

 

健康教育学

*

 

*

 

高等教育学

 

 

*

*

历史学

*

 

*

 

家政学

*

 

 

 

影像艺术

*

 

 

 

工业教育

 

 

*

 

工业工程

*

 

 

 

日语

*

 

 

 

珠宝设计

*

 

 

 

职业语言

*

 

 

 

图书馆学

*

 

 

 

图书馆信息科学

*

 

*

 

管理学

 

 

*

 

经济管理学

 

 

*

 

市场营销

*

 

*

 

数学

*

 

*

 

数学教育

 

 

 

*

材料科学

*

 

 

 

机械工程学

*

 

*

 

药物学

 

 

 

*

微生物学

*

 

 

 

现代艺术

 

 

*

 

音乐

*

 

 

 

商业音乐

*

 

 

 

护理学

*

 

 

 

油画

*

 

 

 

哲学与宗教学

*

 

 

 

配药学

*

 

*

 

制药科技学

*

 

*

 

物理学

*

 

*

 

物理生物科学

*

 

 

 

物理教育学

*

 

*

*

物理治疗学

*

 

 

 

政治学

*

 

 

 

印刷学

*

 

 

 

商品设计

*

 

 

 

心理学

*

 

 

 

公共管理学

 

 

*

 

游憩学

*

 

 

 

游憩管理学

 

 

*

 

中学教育

 

 

*

 

科学教育

 

 

*

*

社会心理学

 

 

*

 

社会科学

*

 

 

 

特殊教育学

 

 

*

*

天才教育学

 

 

*

 

听障教育学

 

 

*

 

轻度弱智儿童教育学

 

 

*

 

语言障碍矫正学

 

*

 

 

体育科学

*

 

 

 

体育教练学

 

 

*

 

体育管理些

 

 

 

*

统计学

*

 

 

 

英语教学

 

*

*

 

教学专业

 

*

 

 

泰语教学

 

*

 

 

泰语

*

 

*

 

泰国舞蹈

*

 

 

 

泰语教育

*

 

 

 

泰国音乐

*

 

 

 

泰国研究

 

 

*

 

剧场设计

*

 

 

 

旅游酒店管理

*

 

 

 

城市社区建设

*

 

 

 

视觉艺术

 

 

*

 

西方音乐

*

 

 

 

六个月泰国强化课程

 

 

 

 

 

Fields of Study and Degree Programs
Back