แนะนำหลักสูตรการอบรม
หลักสูตร:เวลา:ค่าลงทะเบียนหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เทคนิคการฝึกอบรม
วิทยากร
ผู้เข้ารับการอบรม
สถานที่อบรม

วิธีการสมัคร

download ใบสมัคร


  

โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว   

แนะนำหลักสูตรการอบรม

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันการประกอบอาชีพอิสระเป็นทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มรายได้ การทำขนมอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีการประกอบ ไม่ซับซ้อน เรียนรู้ได้เร็ว วัตถุดิบหาได้ง่ายเป็นที่นิยมของตลาด และต้นทุนไม่สูง ประกอบกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมกับโครงการห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ได้เคยจัดโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว และมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก และผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ รวมถึงยังมีผู้ที่สนใจจะเรียนเพิ่มเติมจำนวนมาก ดังนั้นในปีนี้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว (ปีที่ 11) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ ี้

  

หลักสูตร :เวลา:ค่าลงทะเบียน

 

                                                                                                                                    รายการ                       วันที่/เวลา           ค่าลงทะเบียน

หลักสูตร 1 เบเกอรี่เค้กและคุกกี้

- เค้กเนยสด เค้กกล้วยหอม เค้กช็อคโกแลต บาร์กล้วยตาก มัฟฟิน ชิฟฟอนโรล
- คุกกี้เนยสด คุกกี้แช่เย็น คุกกี้อัลมอนด์ คุกกี้สอดไส้สับปะรด คุกกี้ชอคโกแลตชิพ คุกกี้สิงคโปร์งาดำ

7 – 8 มี.ค. 52

9.00 – 16.00 น.

2,000

หลักสูตร 2 เบเกอรี่ขนมปังไส้ต่างๆ

- ขนมปังโฮลวีท ขนมปังขาไก่ ขนมปังเนยสด ขนมปังลูกเกด ขนมปังหวานรูปแบบต่างๆ ขนมปังสไตล์ไต้หวันรูปแบบต่างๆ

14 – 15 มี.ค. 52

9.00 – 16.00 น.

2,000

หลักสูตร 3 เบเกอรี่พายชั้น  พายร่วน

- พายชั้นไส้หวาน- คาว : พายสับปะรด พายหมูแดง พายไก่ซอสขาว พายกรอบต่างๆ
- ทาร์ตผลไม้ ทาร์ตมะนาว ทาร์ตมะพร้าว และทาร์ตหวานไส้ต่างๆ
- พายไส้มะพร้าว ไส้ข้าวโพด ไส้แห้ว Quiche lorraine

21 มี.ค.–22 มี.ค. 52 9.00 – 16.00 น.

2,000

หลักสูตร 4 เบเกอรี่ เค้กชั้นสูง

- บลูเบอรี่ชีสเค้ก เค้กช็อคโกแลตหน้านิ่ม
เค้กลูกพรุน เค้กแครอท คอฟฟี่เจนัว เค้กแบลคฟอเรส

18 – 19 เม.ย. 52

5 - 6 พ.ค. 50

9.00 – 16.00 น.

3,500

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

เทคนิคการฝึกอบรม

                บรรยาย    สาธิต   และ ปฏิบัติการ

 

วิทยากร

                คุณจุมพล   กาญจนปัญญาคม 

        (ผู้จัดการโครงการห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ มศว)

 

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน ต่อหลักสูตร

 

หมายเหตุ
* ค่าอบรมประกอบด้วยค่าลงทะเบียน (500 บาท) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอาหารว่าง
กรุณาสมัครและชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์
จำนวนผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 20 คน จึงจะดำเนินการอบรม และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์

สถานที่อบรม
ห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว. และห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

วิธีการสมัครและชำระเงินมี 3 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองและชำระเงินสด
- สมัครได้ที่ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ มศว อาคารเรียนรวม
(ร้านขายเบเกอรี่ ติดต่อคุณแดง)
- สมัครที่สำนักงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 14
2. ชำระเงินผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อบัญชี น.ส.ศาลินา วงษ์ไทย เลขที่บัญชี 167 – 2 – 05877 - 1
* กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางแฟกซ์
หรือโทรศัพท์ 02-258-4000

3. สมัครทางจดหมายโดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
น.ส.ศาลินา วงษ์ไทย
ปณ.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/แฟกซ์ 02-258-4000