ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย และ บุคลากร ผู้อำ เข้ารับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยบุคลากร เข้ารับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้อง

Open House มศว อนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยโอกาสทางการศึกษา

I believe I can fly ฉันเชื่อว่าฉันจะบินได้ น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาล

นิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานในระดับ A

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภชัย สุพรรณ นายศรัณยพงศ์ กรินทร์ไตรทิพย์ และ นางสาว สุธีกานต์ มณีจันทรา นิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิ

รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน มศว
ขอเชิญเขียนบทความลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
20 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET