นร. 50 กว่า รร. ร่วมตามฝัน โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร ใน มหาวิทยาลัยเด็กฯ @ มศว

บรรดานักเรียนระดับชั้นประถมและชั้นมัธยมต้น จาก 50 กว่าโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวม 200 กว่าคน พร้อมด้วยพ่อแม่ผู้ปกครอง ต่างพากันมาร่วมโครงการ

มศว เตรียมตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลหนองแสง

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยรองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม นำคณะผู้บริหาร คณบดี ลงพื้นที่ชุมชนตำบลหนองแสง อ.ปากพลี จ.น

พิธีลงนามใบบันทึกข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากร มศว

พิธีลงนามใบบันทึกข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลั

สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ยกเลิกประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว องครักษ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว
ศูนย์จิตอาสา มศว
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.59) ออนไลน์
 
 
26 ตุลาคม 2559   06:00 - 09:30
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร เพื่อรำลึกถึงพระมหาก...
28 ตุลาคม 2559   08:00 - 18:00
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว...
2 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1...
3 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2...
4 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่)...