บัณฑิตวิทยาลัย มศว จัดโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีการบรรยายเรื่อง

บูธนิทรรศการ มศว คว้ารางวัลระดับ Gold Award ปีที่ 2

เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ เเละนำความภาคภูมิใจ มาสู่ชาว มศว อีกครั้ง กับผลรางวัล ระดับ Gold Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพร้อมโลห์รางวัลในงาน Thailand Research Expo 2015 สถาบันยุทธศาสาตร์ทางปัญญาเเละวิ

หลักสูตร อัญมณีฯ มศว ยก เครื่องประดับยาถมดำปราศจากตะกั่ว เชื่อมชุนชน ก้าวไกลเพื่อส่งออก

หลายคนโดยเฉพาะคนในวงการเครื่องถมคงทราบดีว่ากระบวนการทำเครื่องถมไทยผสมสารตะกั่วเพื่อให้ได้มาซึ่งยาถมที่มีความเงางาม มีคุณสมบัติการไหลที่ดี วันนี้ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
Engineering classic talk series I
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อภาพยนตร์
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะสื่อสารที่ดีและรักษ์มารยาทไทย
โครงการไหว้ครู ประจำปี 2558
24-31ส.ค.2558 เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558
 
 
28 สิงหาคม 2558   08:30 - 16:00
โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดส...
28 สิงหาคม 2558   13:30 - 16:00
ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558...
1 กันยายน 2558   ทั้งวัน
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์...
1 กันยายน 2558   13:30 - 16:10
"Engineering classic talk series I#"...
3 กันยายน 2558   06:00 - 15:00
คณะพลศึกษาจัดโครงการแห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษ...