ชม พระบรมสารีริกธาตุ 80 พระอรหันตธาตุ จากศรัทธาสู่

หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะสะสม ของรัก ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือของไทยโดย มหาวิทยาล

คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดโครงการ มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ "มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย" โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที

นิสิตอัญมณีฯ มศว โชว์สุดยอดจิวเวลรี่ แนวคิด พยุหยาตรา JEWELRY SEASON ครั้งที่ 22

นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยผลงานการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับในแนวคิดสุดเจ๋งที่แสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างลงตัว ในโค

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
 
 
3 พฤษภาคม 2559   08:30 - 16:30
บรรยายหัวข้อ Update Trend in food Science and nutrition, polymer mater...
4 พฤษภาคม 2559   08:30 - 16:30
การแสดงนิทรรศการ เสนอผลงานโปสเตอร์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ประกวดโปสเตอร์...
13 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา...
14 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59...
16 มิถุนายน 2559   08:00
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fi...