ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มศว จัดโครงการสัมมนาแนวนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : การสัมมนาแนวนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม ขึ้นในวันที่ 9 พฤษภ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือ กับ รองผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน นำโดย รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน (MOU) กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในงานมหกรรม

มศว ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มศว ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารกีฬาสิรินธร มศว องครักษ์ จ.นครนายก โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้

ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น 42 ชั่วโมง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
 
 
2 มิถุนายน 2558   08:00 - 16:20
โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557...
3 กรกฎาคม 2558   08:30 - 16:30
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5...