หอนิทรรศการ g23 มศว รวมจิตรกรสีน้ำเตรียมเปิดนิทรรศการ มหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย

หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมเปิดนิทรรศการจากโครงการจัดนิทรรศการ "มหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย " (Thailand Watercolors Exhibition) เป็นการรวบรวมผลงานสีน้ำของจิตรกรไทยกว่า 40 ท่าน ทั้ง

ศูนย์ภาษา มศว จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๘ เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความตระหนักใน การปฏิบัติตนให้เป็น แพทย์ที่ดีที่จะเริ่มเรีย

ร่วมงานทำบุญ 100 วัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ
20 กรกฎาคม 2558 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
การขอรับใบรับรองปริญญาและTranscript(ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
3 กรกฎาคม 2558   08:30 - 16:30
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5...