คณะมนุษยศาสตร์ มอบทุนฯ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบ "ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา" ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50 คน โดย อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประไพพรรณ เอมชู

ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา สุดยอดงานวิจัย มศว คว้ารางวัล ดีมาก

งานวันนักประดิษฐ์ 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สร้างความภูมิใจน่ายินดีมาสู่ ชาว มศว ได้

SWU SE TRAINING สร้างฝันที่เป็นจริงให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ใน ธุรกิจเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า

ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า คณะวิทยาศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2559
แจ้งกำหนดเปิด-ปิดอาคารส่วนกลาง 4 อาคาร
 
 
12 กุมภาพันธ์ 2559   ทั้งวัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศ...
19 กุมภาพันธ์ 2559   07:00 - 09:50
โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล...
3 มีนาคม 2559   08:00 - 12:00
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางสรีรวิทยาและ...
13 พฤษภาคม 2559   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา...