ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ที่ได้เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (สลักนามนายกรัฐมนตรี)

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธัญวรัตน์ สาลีผล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญวรัตน์ สาลีผล นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ "Improvement in English through Technol

ชาว มศว พร้อมคนทั่วประเทศ รวมพลังแห่งความภักดี รำลึก ในหลวง รัชกาลที่ 9 ถวายสัตย์ ภักดีกษัตริยา

ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลก ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ
บริการสอบเพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไป
ประกาศผลสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2 /2559
เชิญชม Recital and Masterclass for Violin and Piano จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
 
 
20 ธันวาคม 2559   09:00 - 12:00
เชิญชม ไวโอลินและเปียโน Recital & Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศา...